Tapu MasraflarıTapu ne kadar tutar?

Hangi gayrimenkulün kime ait olduğu tapu belgesinde görülebiliyor. Bu bilgiler tapu müdürlüklerinde kayıtlı tutuluyor. Tapunun devredilmek istenmesi halinde de bu işlem yine tapu müdürlüğünde yapılıyor.


Bunun için bazı belgelerin temin edilerek tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu masraflarının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu masrafları nelerdir? Tapu ne kadar tutar?


Tapu harcı 2016

Tapu harcı taşınmaz malın satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödeniyor. Ancak bu bedeli alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor. Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.


Tapu döner sermaye bedeli 2016

Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil ediliyor.

hazır emlak sitesi